‘نابغه ایرانی’ در راه اسطوره‌های شطرنج دنیا؟

پرهام مقصودلو با قهرمانی در مسابقات جوانان جهان (زیر بیست سال) نام خود در تاریخ شطرنج ایران ثبت کرد، دستاوردی که می‌تواند آغاز راهی طولانی برای این شطرنج‌باز هجده ساله باشد.