اردوغان از دریافت یک هواپیمای لوکس از امیر قطر دفاع کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از تصمیم خود برای قبول یک هواپیمای لوکس از امیر قطر دفاع کرده و گفته که این هواپیما یک هدیه بوده و پولی بابت آن پرداخت نشده است. آقای اردوغان که به خاطر دریافت این هواپیما در شرایط سخت اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود گفت که این یک هدیه شخصی نیست بلکه متعلق به کشور ترکیه است.