اقتصاد ایران؛ دلار، ملاک ارزشگذاری نه مبنا و شاخص آینده اقتصاد

علی دادپی در این مطلب دیدگاه‌های خود را درباره اظهار نظر آقای سلطانی درباره اقتصاد ایران و اهمیت ارزش دلار نوشته است. دلار مانند هر واحد پولی دیگری ملاک ارزشگذاری هست٬ ولی مبنا و شاخص آینده اقتصاد نیست.