ایران و آمریکا در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هم تاختند

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ریک پری وزیر انرژی آمریکا در روز اول کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورهای یکدگیر را متهم کرده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی به این نشست بار دیگر از توافق هسته ای موسوم به برجام انتقاد کرده و یوکیا آمانو مدیرکل آژانس از ادامه پیبندی کامل ایران به این توافق خبر داده است.