توافقنامه کمپ دیوید؛ رویای صلحی که چهل ساله شد

چهل سال پیش، روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۵۷ جهان شاهد صحنه‌ای تاریخی بود. رهبران مصر و اسرائیل یکدیگر را در آغوش کشیدند و توافقنامه‌ای بحث برانگیز را امضا کردند. این توافق به دشمنی میان دو کشور پایان می‌داد و آینده‌ای را برای صلح میان اسرائیل و سایر کشورهای عرب منطقه و البته با فلسطینیان ترسیم می‌کرد.