مذاکره ایران با آمریکا شاید غیرممکن نباشد

سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران رویکرد شناخته شده “فشار و دیپلماسی” است. برای کشاندن ایران به میز مذاکره، دولت ترامپ درصدد اعمال حداکثر فشار بر ایران است. بسیاری دست اندرکاران روابط بین‌الملل، آشنا با موضوع روابط ایران و آمریکا، از جمله جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا، بر این اعتقادند که تا وقتی ترامپ در کاخ سفید است مذاکره دو کشور نا‌محتمل است.