هشدار صندوق بین‌المللی پول به بریتانیا درباره تبعات ‘خروج بی توافق’ از اتحادیه اروپا

صندوق بین‌المللی پول درباره تبعات منفی اقتصادی “خروج بی‌توافق” بریتانیا از اتحادیه اروپا به لندن هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی گفته است اقتصاد بریتانیا در هر صورت، با خروج از اتحادیه اروپا آسیب خواهد دید؛ که این آسیب در صورتی که توافقی بین دو طرف حاصل نشود، بیشتر خواهد بود.