راستی آزمایی: آیا دلار از افغانستان به ایران ‘قاچاق’ می‌شود؟

در ماه‌های اخیر همزمان با بحران ارزی در ایران و کاهش شدید ارزش ریال، گزارش‌هایی با عنوان قاچاق دلار از افغانستان به ایران منتشر شد. همچنین در رسانه‌ها آمده است که بحران ارز در ایران باعث افزایش قیمت دلار در افغانستان شده است. اما با توجه به ارزش مشخص دلار در دو سوی مرز، چطور می‌شود دلار را قاچاق کرد؟