ناآرامی‌های شرق آلمان؛ رئیس اطلاعات و امنیت داخلی برکنار شد

در ادامه تحولات مربوط به اعتراض‌ها و تحرکات ملی‌گرایان و گروه‌های راست افراطی در شرق آلمان، هنس-گئورگ ماسن، رئیس امنیت و اطلاعات داخلی این کشور ناچار به استعفاء شده است.