پس از انفجار: زخم‌هایی که تا آخر عمر باز می‌مانند

در یک دهه گذشته بیش از ۳۰ هزار غیر نظامی در جنگ افغانستان زخمی شدند. این رقم دو برابر کشته‌های جنگ در این مدت است. زخمی‌های رویدادهای امنیتی در افغانستان شاکی‌اند که آنطور که باید و شاید به آنها توجهی نمی‌شود.