همکاری کشورهای اسلامی برای مبارزه با خشونت و تروریسم به نفع ثبات جهانی است/ تاکید برتوسعه و تعمیق همه جانبه مناسبات و همکاری های تهران-کوآلالامپور در راستای منافع دو ملت/ ایرانیان مقیم مالزی سرمایه هایی بزرگ برای توسعه روابط دو کشور هستند

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه ایران و مالزی، برتوسعه و تعمیق همه جانبه مناسبات و همکاری های تهران- کوآلالامپور در راستای منافع دو ملت تاکید کرد.