دکتر روحانی جان باختن و مصدومیت شماری از شهروندان اندونزی در واقعه سونامی را تسلیت گفت

رئیس جمهور کشورمان در پیامی به رئیس جمهور اندونزی، با تسلیت جان باختن و زخمی شدن صدها تن از شهروندان اندونزی در واقعه زلزله و سونامی، برای بازماندگان قربانیان این واقعه، صبر و برای مصدومان نیز آرزوی سلامتی کرد.