دکتر روحانی برگزاری پرشور و موفقیت آمیز انتخابات سراسری محلی و شهرداری ها در ترکیه را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی به “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهوری ترکیه، برگزاری پرشور و موفقیت آمیز انتخابات سراسری محلی و شهرداری ها در این کشور را تبریک گفت.