در امضای کنوانسیون دریای خزر، آیا به تمامیت ارضی ایران خیانت شد؟

همزمان با حضور حسن روحانی در اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر برای امضای این کنوانسیون، ابراز نگرانی‌های کم‌سابقه‌ای درباره احتمال پایمال شدن حقوق ایران در خزر و از دست رفتن سهم بیشتر از این دریا مطرح شده است. آیا در امضای این کنوانسیون حقوق ایران در خزر حفظ شده یا به آنها خیانت شده است؟