حمله روسیه به سوریه از پایگاه هوایی ایران؛ نظرات شما

آیا موافق هستید که ایران پایگاه هوایی خود را در اختیار روسیه قرار دهد؟ ارزیابی شما از همکاری های ایران و روسیه در بحران سوریه چیست؟ این اقدام چه منافع و هزینه هایی برای ایران دارد؟ آیا این اقدام ممکن است تغییری در وضعیت منطقه ایجاد کند؟

چرا دیگر از تلفن هوشمندم استفاده نمی‌کنم؟

گزارش جدید آفکام، نهاد نظارت بر رسانه‌ها و ارتباطات در بریتانیا خاطرنشان می‌کند که ۵۹ درصد از مردم این کشور بر این باورند که به موبایلشان اعتیاد دارند. ولی همه مردم برده موبایل نیستند.

‘اعضای تیم انتحاری داعش’ در درگیری در کرمانشاه کشته شدند

در پی شنیده شدن صدای درگیری و انفجار در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که اعضای “یک تیم انتحاری” وابسته به گروه داعش که که وارد کرمانشاه شده بودند، در درگیری با ماموران دولتی کشته شده‌اند.

‘اعضای تیم انتحاری داعش’ در درگیری در کرمانشاه کشته شدند

در پی شنیده شدن صدای درگیری و انفجار در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه، مقامات محلی گفته‌اند که اعضای “یک تیم انتحاری” وابسته به گروه داعش که برای انجام خرابکاری در نقاط مختلف ایران وارد این استان شده بودند در درگیری با ماموران دولتی کشته شده‌اند.

‘اعضای تیم انتحاری داعش’ در درگیری در کرمانشاه کشته شدند

در پی شنیده شدن صدای درگیری و انفجار در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که اعضای “یک تیم انتحاری” وابسته به گروه داعش که که وارد کرمانشاه شده بودند، در درگیری با ماموران دولتی کشته شده‌اند.

‘اعضای تیم انتحاری داعش’ در درگیری در کرمانشاه کشته شدند

در پی شنیده شدن صدای درگیری و انفجار در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که اعضای “یک تیم انتحاری” وابسته به گروه داعش که که وارد کرمانشاه شده بودند، در درگیری با ماموران دولتی کشته شده‌اند.