بوکوحرام ‘ویدئوی تازه‌ای از دختران ربوده شده منتشر کرد’

گروه اسلام‌گرای بوکوحرام در نیجریه ویدئوی تازه‌ای منتشر کرده است که به ادعای این گروه تعدادی از دختران محصلی را نشان می‌دهد که بیش از دو سال پیش در شمال این کشور ربوده شده بودند.

انتشار جلسه منتظری و ‘هیات مرگ’، کورسویی به روشن شدن حقیقت

در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست رسمی جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسوولیت از خود بود

انتشار جلسه منتظری و ‘هیات مرگ’، کورسویی به روشن شدن حقیقت

در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست رسمی جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسوولیت از خود بود

انتشار جلسه منتظری و ‘هیات مرگ’، کورسویی به روشن شدن حقیقت

در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست رسمی جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسوولیت از خود بود

انتشار جلسه منتظری و ‘هیات مرگ’، کورسویی به روشن شدن حقیقت

در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست رسمی جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسوولیت از خود بود

حمله تازه پیشمرگه‌های کرد علیه داعش در جنوب شرق موصل

نیروهای پیشمرگه کرد حمله تازه‌ای را علیه گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در جنوب شرق شهر موصول آغاز کرده‌اند. پیشروی نیروهای کرد در ساعات اولیه امروز و پس از آن شروع شد که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع داعش حمله هوایی کردند.