انتقاد کم‌سابقه یک دانشجو و واکنش آیت‌الله خامنه‌ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که روی مسئله فتنه حساس است. در بیان آیت‌الله خامنه‌ای و بسیاری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی، منظور از «فتنه» اعتراضات پساانتخاباتی ۱۳۸۸ است. گفتگو با علیرضا نامور حقیقی.