از انتشار فایل صوتی پدر تا زندان و خلع لباس پسر

انتشار سخنان جنجالی آیت‌الله منتظری که در آن اعدام‌های سال ۶۷ را “بزرگ‌ترین جنایت” جمهوری اسلامی خوانده بود، واکنش‌های زیادی داشت. این مطلب مروری است بر مهم‌ترین واکنش‌ها و تحولات بعد از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری.

ضرورت دگرگونی مواجهه با مساله بهاییان

“مساله بهاییان” در ایران، یکی از مسائل مرکزی ما است. بهاییان، “دیگری”راستین اکثریت شیعه هستند و نحوه مواجهه ما با آنها، آزمونی از شایستگی جامعه، در گذار از استبداد و ستم، و خروج از تاریکی است. ما در ایران با تبعیض، بی‌عدالتی و ستمگری‌های گوناگونی مواجهیم، اما در “مساله بهاییان”، چیزی متمایز وجود دارد که به “چگونگی مواجهه” ما با آن مربوط است.

نیروهای دولت سوریه دومین منطقه را در شرق حلب ‘تصرف کردند’

منابع نظامی سوریه از تصرف منطقه جبل بدرو، دومین منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق حلب خبرداده اند. پیشتر گفته شد که منطقه “مساکن هنانو” به دست نیروهای دولتی افتاده است.