‘موج پوپولیستی’ به فرانسه می‌رسد؟

انتخابات ریاست‌ جمهوری فرانسه برای یافتن نشانه‌هایی از رسیدن یک “موج پوپولیستی” به این کشور به دقت رصد می‌شوند. پس از نتیجه‌ غافلگیرکننده‌ همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه‌ اروپا و انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا، ریشه‌ها و محدودیت‌های عوام‌گرایی (پوپولیسم) در فرانسه چیست؟