معترضان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات تهران تجمع کردند

معترضان به روند واگذاری مسکن مهر همزمان با بازدید رئیس بانک مرکزی ایران از نمایشگاه مطبوعات تهران، در محل برگزاری نمایشگاه تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی و گرفتن پلاکاردهایی به تاخیر در واگذاری واحدهای مسکن مهر و همچنین هزینه‌های آن اعتراض کردند.