گره استعفای احتمالی وزیر ارشاد ‘همین روزها’ باز می‌شود

“همین روزهاست که نتیجه مشخص شود”؛ این را علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران درباره استعفای احتمالی خود می گوید. حدود یک هفته است که رسانه های داخل و خارج ایران از احتمال استعفای آقای جنتی می گویند و درباره جانشینان او گمانه زنی می کنند.

گره استعفای احتمالی وزیر ارشاد ‘همین روزها’ باز می‌شود

“همین روزهاست که نتیجه مشخص شود”؛ این را علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران درباره استعفای احتمالی خود می گوید. حدود یک هفته است که رسانه های داخل و خارج ایران از احتمال استعفای آقای جنتی می گویند و درباره جانشینان او گمانه زنی می کنند.

گره استعفای احتمالی وزیر ارشاد ‘همین روزها’ باز می‌شود

“همین روزهاست که نتیجه مشخص شود”؛ این را علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران درباره استعفای احتمالی خود می گوید. حدود یک هفته است که رسانه های داخل و خارج ایران از احتمال استعفای آقای جنتی می گویند و درباره جانشینان او گمانه زنی می کنند.

گره استعفای احتمالی وزیر ارشاد ‘همین روزها’ باز می‌شود

“همین روزهاست که نتیجه مشخص شود”؛ این را علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران درباره استعفای احتمالی خود می گوید. حدود یک هفته است که رسانه های داخل و خارج ایران از احتمال استعفای آقای جنتی می گویند و درباره جانشینان او گمانه زنی می کنند.

چهارده عضو یک خانواده ‘در بمباران حلب کشته شدند’

گروهی از امدادگران داوطلب موسوم به “کلاه سفیدها” گزارش کرده‌اند که در جریان بمباران شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است، ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده از جمله هشت کودک و دو زن، کشته شده‌اند.

چهارده عضو یک خانواده ‘در بمباران حلب کشته شدند’

گروهی از امدادگران داوطلب موسوم به “کلاه سفیدها” گزارش کرده‌اند که در جریان بمباران شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است، ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده از جمله هشت کودک و دو زن، کشته شده‌اند.

چهارده عضو یک خانواده ‘در بمباران حلب کشته شدند’

گروهی از امدادگران داوطلب موسوم به “کلاه سفیدها” گزارش کرده‌اند که در جریان بمباران شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است، ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده از جمله هشت کودک و دو زن، کشته شده‌اند.