کابوس ‘خصولتی‌ها’ در اقتصاد ایران

فروش ۱۰۰ جایگاه سوخت دولتی از طریق مزایده در حالی با استقبال مواجه شد که تلاش سال گذشته دولت برای واگذاری ۵۰ جایگاه سوخت با موفقیت همراه نبود و تنها چند مشتری برای خرید پنج جایگاه سوخت اعلام آمادگی کرده بودند.

کابوس ‘خصولتی‌ها’ در اقتصاد ایران

فروش ۱۰۰ جایگاه سوخت دولتی از طریق مزایده در حالی با استقبال مواجه شد که تلاش سال گذشته دولت برای واگذاری ۵۰ جایگاه سوخت با موفقیت همراه نبود و تنها چند مشتری برای خرید پنج جایگاه سوخت اعلام آمادگی کرده بودند.

کابوس ‘خصولتی‌ها’ در اقتصاد ایران

فروش ۱۰۰ جایگاه سوخت دولتی از طریق مزایده در حالی با استقبال مواجه شد که تلاش سال گذشته دولت برای واگذاری ۵۰ جایگاه سوخت با موفقیت همراه نبود و تنها چند مشتری برای خرید پنج جایگاه سوخت اعلام آمادگی کرده بودند.

درگیری بین راست‎های افراطی و پناهجویان در شرق آلمان

گزارش‎ها حاکی از بروز درگیری بین راست‎های افراطی و پناهجویان در شهر باتزن،در شرق آلمان است. این درگیری هنگامی رخ داد که بعضی از اعضای این گروه، پناهجویان را به تجمع در میدان اصلی شهر متهم کردند.