ناپدید شدن هزاران زندانی سیاسی در ایران و ترکیه در دهه شصت

دیروز جمعی از فعالان حقوق بشر ایرانی و ترکیه ای، با همکاری دانشگاه مترو پولتن لندن، کنفرانسی با عنوان “ناپدید شدگان و گورهای دسته جمعی در ترکیه و ایران” برگزار کردند.