Categories
نرم افزار حسابداری

جشن رئالی ها در رختکن نوکمپ و حالت منشوری رونالدو!

در این عکس، تصویر رونالدو از گوشه سمت چپ سانسور شده است چرا که امکان انتشار آن نبود!

Leave a Reply