Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فناوری ارتباطات و اطلاعات از پایه‌های توسعه کشور است/ سال 95، ‌سال کار، تلاش و مدیریت برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است/ تاکید بر حفظ شئونات دینی، اخلاقی و فرهنگی در استفاده از فضای مجازی

رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.

Leave a Reply