Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سقوط بغداد: آزادسازی یا اشغال؟

پس از گذشت سیزده سال از سقوط بغداد به دست نیروهای ائتلاف در ۹ اوریل ۲۰۰۳ هنوز نظر واحدی درباره این رخداد در بین عراقیان وجود ندارد. آیا سقوط بغداد عملیاتی آزادی‌بخش برای مردم عراق بود و یا اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه؟

پس از گذشت سیزده سال از سقوط بغداد به دست نیروهای ائتلاف در ۹ اوریل ۲۰۰۳ هنوز نظر واحدی درباره این رخداد در بین عراقیان وجود ندارد. آیا سقوط بغداد عملیاتی آزادی‌بخش برای مردم عراق بود و یا اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه؟