Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نخست وزیر ایتالیا با رهبر و رئیس جمهور ایران دیدار کرد

ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا در راس هیاتی از مقامات دولتی و بازرگانان آن کشور برای دیدار رسمی وارد تهران شده و مورد استقبال حسن روحانی، رئیس جمهوری، قرار گرفته است. آقای رنتسی در اولین روز سفر خود با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هم دیدار کرده است.

ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا در راس هیاتی از مقامات دولتی و بازرگانان آن کشور برای دیدار رسمی وارد تهران شده و مورد استقبال حسن روحانی، رئیس جمهوری، قرار گرفته است. آقای رنتسی در اولین روز سفر خود با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هم دیدار کرده است.

Leave a Reply