Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چهارصدمین سالگرد درگذشت شکسپیر و نمایش هملت در کابل

زیر ابرهای بهاری، غرش هلیکوپترهای نظامی، خیمه بزرگ چند پارچه بافته به‌هم را تکان می‌داد. اذان مغرب از مسجد وزیر اکبر خان فضای منطقه مرفه‌نشین کابل را درنوردیده بود.

زیر ابرهای بهاری، غرش هلیکوپترهای نظامی، خیمه بزرگ چند پارچه بافته به‌هم را تکان می‌داد. اذان مغرب از مسجد وزیر اکبر خان فضای منطقه مرفه‌نشین کابل را درنوردیده بود.

Leave a Reply