Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سیل بخش هایی از جنوب و جنوب غربی ایران را فراگرفت

گزارشها از ایران حاکی است در پی بارندگی های روزهای اخیر، بیش از ۹ استان ایران دچار سیل و آبگرفتگی شده است.

گزارشها از ایران حاکی است در پی بارندگی های روزهای اخیر، بیش از ۹ استان ایران دچار سیل و آبگرفتگی شده است.