Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جمهوری چک به چکیا تغییر نام می‌دهد

جمهوری چک قصد دارد نام رسمی خود را به چکیا تغییر دهد تا استفاده از نام این کشور برای شرکت‌های تجاری و تیم‌های ورزشی در فروش محصولات و پوشاک، آسان‌تر شود.

جمهوری چک قصد دارد نام رسمی خود را به چکیا تغییر دهد تا استفاده از نام این کشور برای شرکت‌های تجاری و تیم‌های ورزشی در فروش محصولات و پوشاک، آسان‌تر شود.