Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فاران حسامی، مدرس دانشگاه بهاییان آزاد شد

فاران حسامی، شهروند بهایی و مدرس دانشگاه بهاییان در ایران در پایان محکومیت و بعد از چهار سال از زندان آزاد شد.

فاران حسامی، شهروند بهایی و مدرس دانشگاه بهاییان در ایران در پایان محکومیت و بعد از چهار سال از زندان آزاد شد.