Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا حضور حسن روحانی در اجلاس سازمان همکاری اسلامی حساب‌شده بود؟

در استانبول، اجلاس سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش در ۵ بند بشدت از ایران و حزب الله لبنان انتقاد کرد. رییس جمهوری ایران و وزیر خارجه که در مراسم گشایش اجلاس حضور داشتند در مراسم اختتامیه غایب بودند.

در استانبول، اجلاس سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش در ۵ بند بشدت از ایران و حزب الله لبنان انتقاد کرد. رییس جمهوری ایران و وزیر خارجه که در مراسم گشایش اجلاس حضور داشتند در مراسم اختتامیه غایب بودند.