Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برنی سندرز در واتیکان با پاپ ملاقات کرد

برنی سندرز، یکی از دو نامزد ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا، در واتیکان با پاپ فرانسیس دیدار کرده است. آقای سندرز ضمن تایید ملاقات با پاپ آن را "مایه افتخار" دانست.

برنی سندرز، یکی از دو نامزد ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا، در واتیکان با پاپ فرانسیس دیدار کرده است. آقای سندرز ضمن تایید ملاقات با پاپ آن را "مایه افتخار" دانست.