Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعتراض ایران به ثبت دامنه اینترنتی مخصوص کردستان عراق

حکومت اقلیم کردستان عراق مدتی است که دامنه دات – کی – آر – دی ".krd" را ثبت کرده و از آن برای سایتهای رسمی خود در اینترنت استفاده می کند.

حکومت اقلیم کردستان عراق مدتی است که دامنه دات – کی – آر – دی ".krd" را ثبت کرده و از آن برای سایتهای رسمی خود در اینترنت استفاده می کند.