Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راز دانش: فعالیت بدنی پیش از خوابیدن، “خواب را مختل می‌کند”‏

مجله علمی رادیویی "راز دانش" روزهای یکشنبه هر هفته از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود. در مجله علمی رادیویی راز دانش این هفته درباره حمام پس از عمل جراحی و تاثیر ورزش پیش از خواب بر کیفیت خواب می‌شنویم.

مجله علمی رادیویی "راز دانش" روزهای یکشنبه هر هفته از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود. در مجله علمی رادیویی راز دانش این هفته درباره حمام پس از عمل جراحی و تاثیر ورزش پیش از خواب بر کیفیت خواب می‌شنویم.