Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روحانی: مخالفان قدرت‌ سخت ساده‌لوح و مخالفان قدرت نرم کوته‌بین هستند

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مراسم روز ارتش در این کشور گفته است آنکه می‎گوید ایران "به قدرت‌ سخت نیاز ندارد ساده لوح" و آنکه می‌گوید ایران "به قدرت نرم نیاز ندارد، نگاهش کوته‌بینانه" است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مراسم روز ارتش در این کشور گفته است آنکه می‎گوید ایران "به قدرت‌ سخت نیاز ندارد ساده لوح" و آنکه می‌گوید ایران "به قدرت نرم نیاز ندارد، نگاهش کوته‌بینانه" است.