Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران؛ موگرینی، گشایش در اقتصاد یا ایراد حقوق بشری

روزنامه های میانه رو و هوادار دولت با استقبال از سفر موگرینی به تهران، این سفر را آغاز دوران تازه روابط ایران و کشورهای اروپایی دیده اند اما روزنامه های تندرو گلایه کرده اند که موگرینی در سخنانش چرا سخنی از حقوق بشر در ایران گفته است.

روزنامه های میانه رو و هوادار دولت با استقبال از سفر موگرینی به تهران، این سفر را آغاز دوران تازه روابط ایران و کشورهای اروپایی دیده اند اما روزنامه های تندرو گلایه کرده اند که موگرینی در سخنانش چرا سخنی از حقوق بشر در ایران گفته است.