Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آمار کشته های زلزله اکوادور به ۴۱۳ نفر رسید

دولت اکوادور می گوید که آمار کشته ها در اثر زلزل قدرتمندی که روز شنبه این کشور را لرزاند به حدود ۴۱۳ نفر رسیده است. در این زلزله که قوی ترین زمین لرزه اکوادور طی چند دهه توصیف می شود بیش از دو هزار نفر زخمی شدند.

دولت اکوادور می گوید که آمار کشته ها در اثر زلزل قدرتمندی که روز شنبه این کشور را لرزاند به حدود ۴۱۳ نفر رسیده است. در این زلزله که قوی ترین زمین لرزه اکوادور طی چند دهه توصیف می شود بیش از دو هزار نفر زخمی شدند.