Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اردن سفیر خود را ‘برای مشورت’ از تهران فراخواند

خبرگزاری رسمی اردن می‌گوید که این کشور سفیر خود در ایران را برای "مشورت" فراخوانده است. علت فراخوانی سفیر اردن در ایران، مشورت درباره "دخالت ایران در امور کشورهای عربی" توصیف شده است.

خبرگزاری رسمی اردن می‌گوید که این کشور سفیر خود در ایران را برای "مشورت" فراخوانده است. علت فراخوانی سفیر اردن در ایران، مشورت درباره "دخالت ایران در امور کشورهای عربی" توصیف شده است.