Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انفجار در اتوبوسی در بیت‌المقدس ۲۱ زخمی به جا گذاشت

در شهر بیت‌المقدس انفجاری در داخل یک اتوبوس در یکی ازخیابان‌های اصلی رخ داده است. گزارش‌ها حاکی است که حداقل ۲۱ نفر در این انفجار زخمی شده‌اند. پلیس می‌گوید علت انفجار، کار گذاشتن بمبی در انتهای اتوبوس بوده است.

در شهر بیت‌المقدس انفجاری در داخل یک اتوبوس در یکی ازخیابان‌های اصلی رخ داده است. گزارش‌ها حاکی است که حداقل ۲۱ نفر در این انفجار زخمی شده‌اند. پلیس می‌گوید علت انفجار، کار گذاشتن بمبی در انتهای اتوبوس بوده است.