Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

واکنش روسف به تصویب طرح استیضاح:‌ وجدانم آسوده است

دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل، می گوید که هرچند از تلاش برای استیضاح خود "خشمگین" است اما وجدان او آسوده است. او پس از رای مجلس عوام کنگره برای شروع فرآیند استیضاح علیه رئیس جمهور گفت که مرتکب خطایی نشده است.

دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل، می گوید که هرچند از تلاش برای استیضاح خود "خشمگین" است اما وجدان او آسوده است. او پس از رای مجلس عوام کنگره برای شروع فرآیند استیضاح علیه رئیس جمهور گفت که مرتکب خطایی نشده است.