Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر ارشاد ایران: عربستان در اعزام زائران به مراسم حج کارشکنی می‌کند

علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، گفته است که عربستان سعودی درخصوص اعزام زائران ایرانی به مراسم حج "کارشکنی،" می‌کند. اما آقای جنتی گفته که کشورش تلاش خواهد کرد تا زائران ایرانی امسال به حج بروند.

علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، گفته است که عربستان سعودی درخصوص اعزام زائران ایرانی به مراسم حج "کارشکنی،" می‌کند. اما آقای جنتی گفته که کشورش تلاش خواهد کرد تا زائران ایرانی امسال به حج بروند.