Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر فرانسوی در تهران:‌ قرارداد فروش ۱۱۸ ایرباس تکمیل می شود

نزدیک به سه ماه پس از امضای قرارداد خرید ۱۱۸ ایرباس در جریان سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه، وزیر ترابری فرانسه در سفری به تهران می گوید که این قرارداد در مراحل نهایی است. این بزرگترین قرارداد تجاری است که ایران پس از رفع تحریم ها امضا می کند.

نزدیک به سه ماه پس از امضای قرارداد خرید ۱۱۸ ایرباس در جریان سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه، وزیر ترابری فرانسه در سفری به تهران می گوید که این قرارداد در مراحل نهایی است. این بزرگترین قرارداد تجاری است که ایران پس از رفع تحریم ها امضا می کند.