Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پنج ایرانی‌ که به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان زندانی بودند، آزاد شدند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در افغانستان اعلام کرده که جزای نقدی پنج تبعه ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور زندانی بودند، بعد از طی دوره محکومیت‌شان در زندان، از سوی رئیس جمهوی افغانستان بخشیده شد و آنها آزاد شدند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در افغانستان اعلام کرده که جزای نقدی پنج تبعه ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور زندانی بودند، بعد از طی دوره محکومیت‌شان در زندان، از سوی رئیس جمهوی افغانستان بخشیده شد و آنها آزاد شدند.