Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بهره برداری از چندین پروژه عمرانی،خدماتی و صنعتی در استان سمنان

چندین پروژه مهم عمرانی،صنعتی وخدماتی در استان سمنان شامگاه سه شنبه در مراسمی با حضور رییس جمهوری و از طریق ویدئو کنفرانس ، افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
چندین پروژه مهم عمرانی،صنعتی وخدماتی در استان سمنان شامگاه سه شنبه در مراسمی با حضور رییس جمهوری و از طریق ویدئو کنفرانس ، افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.