Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

واکنش روحانی به انتقاد فرمانده سپاه: برجام یک افتخار سیاسی و حقوقی برای ملت ایران است

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی در سمنان به انتقادها از توافق جامع اتمی واکنش نشان داده و از جمله تلویحا به اظهارات فرمانده سپاه پاسخ داده است. آقای روحانی گفته: "برجام یک افتخار سیاسی و حقوقی برای ملت ایران است".

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی در سمنان به انتقادها از توافق جامع اتمی واکنش نشان داده و از جمله تلویحا به اظهارات فرمانده سپاه پاسخ داده است. آقای روحانی گفته: "برجام یک افتخار سیاسی و حقوقی برای ملت ایران است".