Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کری: پس از برجام فقط حدود ۳ میلیارد دلار به ایران بازگشته است

وزیر امور خارجه آمریکا گفته که از زمان اجرای توافق جامع اتمی فقط در حدود ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده به ایران بازگشته است. آقای کری بار دیگر از این توافق دفاع کرده و گفته برجام "همچنان بهترین روش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی" است.

وزیر امور خارجه آمریکا گفته که از زمان اجرای توافق جامع اتمی فقط در حدود ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده به ایران بازگشته است. آقای کری بار دیگر از این توافق دفاع کرده و گفته برجام "همچنان بهترین روش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی" است.