Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سه کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی در انفجاری در تاسیسات نفتی مکزیک

انفجاری بزرگ در یک تاسیسات نفتی در ایالت وراکروز در جنوب شرقی مکزیک باعث مرگ حداقل ۳ نفر و جراحت ۱۰۵ نفر دیگر شده است.

انفجاری بزرگ در یک تاسیسات نفتی در ایالت وراکروز در جنوب شرقی مکزیک باعث مرگ حداقل ۳ نفر و جراحت ۱۰۵ نفر دیگر شده است.