Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عکس‌های تکان‌دهنده عکاسان خبری از بحران مهاجران

یک تیم از عکاسان روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری رویترز به طور مشترک امسال برنده جایزه پولیتزر شده اند.

یک تیم از عکاسان روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری رویترز به طور مشترک امسال برنده جایزه پولیتزر شده اند.