Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزارشگران بدون مرز: ایران یکی از سرکوبگرترین کشورها در آزادی مطبوعات است

گزارشگران بدون مرز رده‌بندی سالانه خود از آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرده که در آن ایران در میان ۱۷۹ کشور جهان رتبه ۱۶۹ را گرفته است. با وجود بهبود نسبی در روابط خارجی ایران، این کشور همچنان ‘یکی از سرکوبگرترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات است.’

گزارشگران بدون مرز رده‌بندی سالانه خود از آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرده که در آن ایران در میان ۱۷۹ کشور جهان رتبه ۱۶۹ را گرفته است. با وجود بهبود نسبی در روابط خارجی ایران، این کشور همچنان ‘یکی از سرکوبگرترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات است.’