Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شاهد عینی (۳): آنیتا لاسکر، زنی که موسیقی نجاتش داد

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای است که در بخش جهانی بی‌بی‌سی پخش می‌شود و ما هم پنج‌شنبه‌ها بخش به بخش آن را برای شما پخش می‌کنیم.

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای است که در بخش جهانی بی‌بی‌سی پخش می‌شود و ما هم پنج‌شنبه‌ها بخش به بخش آن را برای شما پخش می‌کنیم.